Λίγα λόγια για την Prodea Investments

H Prodea Investments, είναι η μεγαλύτερη εταιρεία επενδύσεων σε real estate στην Ελλάδα.

Η Prodea Investments και οι θυγατρικές της (ο Όμιλος) δραστηριοποιούνται σε επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία και στην ενεργό διαχείριση αυτής.

Το χαρτοφυλάκιο του ομίλου αποτελείται από εμπορικά ακίνητα. Πρόκειται, στην πλειοψηφία τους, για κτήρια γραφείων και καταστήματα τα οποία βρίσκονται σε κυρίως αστικές περιοχές υψηλής προβολής και εμπορικότητας σε όλη την Ελλάδα καθώς και στην Ιταλία και Ρουμανία και εκμισθώνονται σε αξιόπιστους (blue-chip) μισθωτές.

Περισσότερα »


Εταιρικά νέα - Ανακοινώσεις

Με μια Ματιά

Διαπραγμάτευση:
Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Αριθμός Μετοχών:
255.494.534 κοινές ονομαστικές μετοχές

Ονομαστική Αξία Μετοχής:
3,00 €

Σύμβολα Μετοχής

ΟΑΣΗΣ: ΠΡΟΝΤΕΑ (ΠΡΟΝΤΕΑ)

Bloomberg: PRODEA:GA

Reuters: PRODr.AT

Κωδικός ISIN: GRS509003018

Κωδικός CFI: ESVUFR