Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ » Εταιρική Διακυβέρνηση » Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Η Εταιρεία συμμορφούμενη με τις επιταγές του ν.2778/1999 και του ν.3873/2010 έχει θεσπίσει και ακολουθεί Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης