Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ » Εταιρική Διακυβέρνηση » Ανώτατα Στελέχη

Ανώτατα Στελέχη

Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου

Εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Πρόεδρος της Επενδυτικής Επιτροπής

Αριστοτέλης Καρυτινός

Διευθύνων Σύμβουλος

Θηρεσία Μεσσάρη Chief Financial Officer / Chief Operations Officer
Αθανάσιος Καραγιάννης Chief Investments Officer
Άννα Χαλκιαδάκη Αναπληρωτής Οικονομικός Διευθυντής