Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ » Εταιρική Διακυβέρνηση » Ανώτατα Στελέχη

Ανώτατα Στελέχη

Αριστοτέλης Καρυτινός Διευθύνων Σύμβουλος
Θηρεσία Μεσσάρη Γενικός Διευθυντής Οικονομικών & Εργασιών, Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Δημοσίων Σχέσεων
Αθανάσιος Χριστόπουλος Διευθυντής Επενδύσεων
Άννα Χαλκιαδάκη Αναπληρωτής Οικονομικός Διευθυντής